Ulga mieszkaniowa – interpretacja ogólna

Ulga mieszkaniowa – interpretacja ogólna

Katalog wydatków na cele mieszkaniowe. Kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej? Ile  czasu jest na skorzystanie z niej od 2022 roku?

Sprzedaż mieszkania a podatek

Jeżeli sprzedajesz dom lub mieszkanie przed upływem 5 lat od chwili wejścia w jego posiadanie, to musisz liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Termin pięciu lat liczy się od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Taka sytuacja jest częsta i nie dotyczy wyłącznie handlarzy nieruchomościami. Załóżmy, że w drodze spadkobrania staniesz się udziałowcem w części nieruchomości. Następnie wespół z pozostałymi spadkobiercami chcecie sprzedać nieruchomość – przyczyny nie są ważne. W takiej sytuacji zapłacisz co do zasady podatek dochodowy. Ustawa z 1991 roku zawiera jasną dyspozycję od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Jednakże można skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej.

 

Ulga mieszkaniowa –warunki skorzystania

Obniżyć lub całkowicie zmniejszyć podatek można, jeżeli kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy się na cele mieszkaniowe. W 2019 roku zmieniły się przepisy
i podatnik ma aż trzy lata na wydanie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości. Podatek jest naliczany, jeżeli kwota ze sprzedaży nie będzie w całości spożytkowana na cele mieszkaniowe. Art. 21 ust. 1 pkt. 131:

„dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

Cele mieszkaniowe, to pojęcie niedoprecyzowane ustawowo. Uważa się, że celem mieszkaniowym jest:

 • nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,
 • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
 • remont domu albo lokalu,
 • spłata kredytu hipotecznego,
 • nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego.

 

 

Remont a ulga mieszkaniowa

Z uwagi na brak precyzji w ustawie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z kwalifikacją niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości jako wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego z dnia 13 października 2021 roku (sygn. nr D 2 . 8 2 0 2 . 4 . 2 0 2 0).

Przyjęto w interpretacji wykładnię rozszerzającą pojęcie „własne potrzeby mieszkaniowe”. Co znaczy, że do kosztów remontu, które uprawniają do skorzystania z ulgi mieszkaniowej zalicza się tylko koszta niezbędne do funkcjonowania człowieka w budynku, jak zapewnienie łazienki i kuchni, ale także inne zmiany.

Za wydatki spełniające kryteria uznano w szczególności, wykonanie robót budowlanych w istniejącym lub nowo-powstałym budynku/lokalu mieszkalnym wraz z wymianą/instalacją składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego). Idąc dalej tropem wykładni rozszerzającej uznano, że wydatki poniesione na zakup kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych oraz okapów kuchennych mogą być traktowane jako wydatki budowlane, remontowe lub wykończeniowe, ponieważ stanowią zakończenie instalacji gazowej, gazowo-elektrycznej, elektrycznej, wodociągowej, wodociągowo-kanalizacyjnej lub wentylacyjnej. Równocześnie podkreślono celowość, niezbędność i racjonalność tych wydatków. Zaliczono je więc do tych kosztów, jakie podatnik może uwzględnić chcąc skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

 

Zakup mebli możliwy do odliczenia

W wydanej interpretacji Minister Finansów trafnie skonstatował, że zakup niektórych mebli do pomieszczeń niezbędnych w lokalu mieszkalnym, czyli do kuchni i łazienki również musi zostać zaliczony do kosztów w myśl art. 21 ust. 25 ustawy PIT. I nie ma znaczenia, czy meble te są wolnostojące czy w zabudowie. Rozróżnienie, które stosowane było do tej pory w orzecznictwie stawiało w gorszej pozycji osoby dysponujące mniejszym kapitałem, które nabywały meble gotowe.

I tak zakup dotyczy:

 1. a) kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,
 2. b) szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką,
 3. c) oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących,
 4. d) okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego,
 5. e) mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby,
 6. f) mebli w zabudowie kuchennej, tj. zabudowa kuchenna „pod wymiar” i zabudowa kuchenna wolnostojąca – mieszczą się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy PIT.

 

Podsumowując – w 2019 roku wydłużono czas na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej do 3 lat. Należy pamiętać o zgłoszeniu korzystając z deklaracji PIT-39. Interpretacja Ministra Finansów doprowadziła do ujednolicenia wykładni nieostrych przepisów. Ostatnia zmiana w ustawie z dnia 1 stycznia 2022 roku pozwoliła na  zaliczenie do własnych celi mieszkaniowych wydatków na spłatę kredytu lub pożyczki  oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki, zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym.

Powiązane artykuły

Popularne Artykuły

Popularne Video

Ulga w odprowadzaniu składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą​

5 podstawowych błędów przy wdrażaniu procedur AML

Jak rozliczyć wynajem nieruchomości w 2023 roku

Ulga w odprowadzaniu składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

5 podstawowych błędów przy wdrażaniu procedur AML

Jak rozliczyć wynajem nieruchomości w 2023 roku?