Podatek deszczowy – kto i ile zapłaci?

Podatek deszczowy – kto i ile zapłaci

Czym jest podatek deszczowy? Kto musi go zapłacić? Jakie są stawki? Gdzie szukać informacji i dlaczego rok 2023 jest tak ważny?

 

Podatek deszczowy – skuteczne narzędzie do walki z suszą?

Podatek deszczowy, tak poprawnie,  opłata za zmniejszenie naturalnej retencji  terenowej została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy Prawo wodne w 2018 roku. Intencją tego rozwiązania prawnego było: odstraszenie inwestorów od nadmiernej „betonozy” na posesjach, a z drugiej zaś strony pozyskanie środków na walkę z coraz częstszymi suszami. Brak wody, to problem który będzie w Europie i na Świecie narastał w XXI wieku, to już nie jest hipoteza, a pewnik. Powodem takiej sytuacji jest zmiana klimatu, ale także sztuczna ingerencja człowieka w naturalne prawa przyrody, w tym w retencję wód gruntowych. Wiele państw, by walczyć z tym zjawiskiem wprowadza podatek deszczowy. Jakkolwiek można się uśmiechnąć słysząc to hasło, to sprawa jest bardzo poważna. Pytanie tylko, czy to narzędzie jest skuteczne. Ale to już rozważania na inną okazję.

 

Zapłacisz opłatę za kostkę brukową przed domem!

Powyższe hasło jest uproszczeniem, ale problem jest istotny. Obecnie podatkiem deszczowym są objęte nieruchomości powyżej 3 500 m(2). Wszystko regulują przepisy Prawa wodnego z 20 lipca 2017 roku. Opłatę pobiera się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

 

Ile wynosi podatek deszczowy?

Stawki opłaty deszczowej są uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, w § 9 i wynoszą one:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

  1. a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

Podatek deszczowy 2023

 

Dlaczego temat opłaty od deszczu wraca właśnie teraz? Z dwóch powodów: po pierwsze w Sejmie trwa dyskusja i prace nad rozszerzeniem obowiązku do nieruchomości o znacząco mniejszej powierzchni niż obecnie, ok. 600 m(2). To doprowadzi do sytuacji, kiedy podatek deszczowy zapłaci większość właścicieli nawet niewielkich domków. Po wtóre podatek deszczowy w 2023 roku ulega przedawnieniu. Został on wprowadzony w 2018 roku, wiele podmiotów nie zdawało sobie sprawy z obowiązku jego zapłaty, a ordynacja podatkowa przewiduje pięcioletni okres przedawnienia. Należy się więc spodziewać wzmożonych kontroli, a następnie tzw. „domiarów”, tzn. obowiązku zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Deszczownice i inne urządzenia bez ulg

Nie ma póki co żadnych przywilejów dla osób, które gromadzą deszczówkę lub używają specjalnych, droższych materiałów do budowy na przykład podjazdów z ze specjalnej kostki.

Czy ta forma wywierania wpływu na właścicieli nieruchomości ograniczy betonowanie gruntów? Czas pokaże. Dobrze, że rządzący zrozumieli potrzebę walki z nadmiernym betonowaniem, ale skuteczność tego narzędzia będzie można ocenić za kilkanaście lat.

 

Powiązane artykuły

Popularne Artykuły

Popularne Video

Ulga w odprowadzaniu składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą​

5 podstawowych błędów przy wdrażaniu procedur AML

Jak rozliczyć wynajem nieruchomości w 2023 roku

Ulga w odprowadzaniu składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

5 podstawowych błędów przy wdrażaniu procedur AML

Jak rozliczyć wynajem nieruchomości w 2023 roku?