Najem krótkoterminowy a VAT

Najem krótkoterminowy a VAT
  • Kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT przy najmie krótkoterminowym?

  • Jak dobrze rozliczyć się z fiskusem? Kiedy mamy do czynienia z najmem krótkoterminowym?

Wynajmujesz mieszkanie na krótkie okresy czasu? Jeżeli tak, to zapraszamy do lektury artykułu.

Najem krótkoterminowy a działalność gospodarcza

Kilka kwestii na początek. Najem krótkoterminowy to najem liczony co do zasady w dniach, tygodniach lub miesiącach, ale nie przekraczający 12 miesięcy. Najem krótkoterminowy spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej określonej w dwóch podstawowych ustawach – prawie przedsiębiorców z 2018 roku i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 roku (ustawa PIT).
Najem krótkoterminowy spełnia definicje działalności gospodarczej z obu ustaw:

• działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły – art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców
• działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza – oznacza to działalność zarobkową:
– wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
– polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
– polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych a prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły – art. 5a pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym najem krótkoterminowy może być prowadzony w ramach działalności gospodarczej.

Może też być prowadzony jako czynność nie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i wówczas podatnik będzie objęty ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. d.

Najem krótkoterminowy a VAT

Przepisy ustawy PIT zawierają jasną dyspozycję, z której wynika, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Najem krótkoterminowy jest usługą i jako taki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dzieje się tak, ponieważ taki rodzaj najmu nieruchomości nie wpisuje się w nadrzędną wartość, jaką jest „zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych” najemcy. W związku z powyższym stawka VAT przy najmie krótkoterminowym wynosi co do zasady 8%. Dotyczy ona lokali mieszkalnych. W przypadku lokali użytkowych najem krótkoterminowy nie jest objęty tą preferencyjną stawką i VAT wynosi 23%.

Momentem powstania obowiązku zapłacenia podatku VAT jest moment rozpoczęcia świadczenia usługi lub wystawienia faktury:

(…) w przypadkach, (…), gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych
w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu — z chwilą upływu terminu płatności — art. 19a ust. 7.

Przepis ten jest w pełni koherentny z przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi umowę najmu, a to jest z art. 669 § 2 k.c. w sprawie terminu zapłaty czynszu Jeżeli w umowie najmu nie ma określonego terminu, to powinien być on zapłacony z góry, to jest najpóźniej w chwili rozpoczęcia świadczenia usługi.

Podsumowując – najem krótkoterminowy będzie coraz to bardziej popularną formą wynajmowania lokali mieszkalnych, na przykład na cele służbowe i turystyczne. Wiele osób woli wybór mieszkania/apartamentu niż hotelu. Jednak wynajmujący i najemca muszą mieć świadomość, że nawet korzystając z różnego rodzaju potarli internetowych pośredniczących w tego typu usługach, to na nich również spoczywa szereg obowiązków, w tym dbanie o rozpoznanie i zapłatę odpowiednich podatków z tytułu najmu krótkoterminowego, między innymi podatku VAT.

Powiązane artykuły

Popularne Artykuły

Popularne Video

Ulga w odprowadzaniu składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą​

5 podstawowych błędów przy wdrażaniu procedur AML

Jak rozliczyć wynajem nieruchomości w 2023 roku

Ulga w odprowadzaniu składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

5 podstawowych błędów przy wdrażaniu procedur AML

Jak rozliczyć wynajem nieruchomości w 2023 roku?