Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.?

Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o_

Opodatkowanie spółki z o.o. – jak wygląda? Czy warto wypłacać wysokie dywidendy? Jak inaczej wypłacić zysk ze spółki? Czy warto przekształcić spółkę z o.o. w inną formę działalności gospodarczej?

 

Zastanawiasz się nad założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jeżeli tak, to zobacz, w jaki sposób najkorzystniej wypłacić wypracowany przez nią zysk.

 

Spółka z o.o. – czy opłaca się ją założyć?

 

Polski Ład mocno uderzył w małych i mikroprzedsiębiorców. W związku z tym wielu przedsiębiorców rozważa przeformatowanie swojej działalności, niektórzy rozpatrują przekształcenie jej właśnie w jedną ze spółek handlowych. Polskie prawo dzieli spółki na osobowe i kapitałowe. Do pierwszych zaliczamy spółki: jawną, partnerską, komandytową  i komandytowo-akcyjną. Natomiast do drugiej grupy należą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna i od niedawna – prosta spółka akcyjna. Każda z tych form prowadzenia działalności gospodarczej ma swoje wady i zalety, przede wszystkim różnice odnoszą się do kwestii odpowiedzialności wspólników oraz aspektów podatkowych.

Jedną z najpopularniejszych form jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od kiedy w 2010 roku ustawodawca zmniejszył wymagany kapitał zakładowy do jej założenia do 5 000 zł, wielu przedsiębiorców zdecydowało się właśnie na tę formę prawną. Jest ona o tyle bezpieczna, że pomijając kwestie odpowiedzialności osobistej członków zarządu, to jej wspólnicy odpowiadają wyłącznie do wielkości pokrytych udziałów. Sama zaś spółka odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wobec wierzycieli.

Jest to krótka charakterystyka. Jednak spółka z o.o. ma pewne mankamenty w porównaniu  z działalnością jednoosobową – nie można z niej ot tak wypłacić wypracowanego zysku.
Z uwagi na to, że spółka z o.o. jest samodzielnym podmiotem – osobą prawną, to wspólnicy mają ograniczone możliwości wypłaty zysku.

Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.?

 

Dywidenda nie taka straszna

Podstawowym narzędziem wypłaty zysku przez wspólników w spółce  z o.o. jest dywidenda.  Jest to część zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym.

Często mówi się, że spółka z o.o. nie opłaca się, bo podlega podwójnemu opodatkowaniu. Jest w tym trochę prawdy, ale przyjrzymy się całemu zagadnieniu z bliska. Spółka z o.o. płaci podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).  Następnie zysk można podzielić pomiędzy wspólników proporcjonalnie do wysokości udziałów. Jednakże niezbędna do tego jest zgoda wyrażona w formie uchwały na walnym zgromadzeniu przez większość wspólników. Dywidenda może być wypłacana za zakończony rok obrotowy. Wspólnik, który otrzyma dywidendę musi od niej zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19%.

Uwaga! Wypłaty dywidendy spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Dywidenda jest podstawową formą wypłaty zysku, ale nie jedyną. Są również inne sposoby, trzeba jednak pamiętać, że nie można ich nadużywać i powinny one być stosowane zgodnie
z gospodarczymi potrzebami spółki. Absolutnie nie namawiamy do ich nadużywania lub fikcyjnego stosowania.

 

Wspólnik „na diecie”

 

Wspólnika spółki można, po pierwsze, zatrudnić na podstawową umowę o pracę. Oczywiście podlega on normalnemu składkowaniu w ramach ubezpieczeń społecznych, ale jest to formuła na stałe wypłacenie zysku ze spółki. Ważnym jest, aby zatrudnienie było rzeczywiste, a nie fikcyjne. To znaczy, że osoba taka powinna wykonywać rzeczywistą pracę.

Wspólnik może pobierać również diety za wyjazdy służbowe oraz zwrot kosztów podróży, w tym noclegu. Te dwa ostatnie elementy są rozliczane na podstawie przedłożonych rachunków. Natomiast dieta należy się za wyjazdy służbowe w wysokości 50%, gdy wyjazd trwa 8-12 godzin i 100% za wyjazdy powyżej 12 godzin. W przypadku, kiedy podróż przedłuża się na następny dzień, to dieta w wysokości 50% należy się za każde rozpoczęte osiem godzin. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł za dobę podróży. Diety w podróżach zagranicznych są wyliczane według tabeli będącej załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  z dnia 29 stycznia 2013 roku.

 

Zarząd i Rada Nadzorcza

 

Trzeba przyznać, że dieta nie jest sposobem na wypłatę dużych kwot, a poza tym musi ona mieć odzwierciedlenie w realnej podróży nie związanej z życiem prywatnym, a z interesami spółki. Innym sposobem jest zajęcie przez wspólnika stanowiska w Zarządzie lub w Radzie Nadzorczej.

Uwaga! Wiąże się z tym zawsze pewna doza odpowiedzialności osobistej, więc taki krok należy dobrze przemyśleć.

Zajęcie stanowiska w organach spółki na podstawie mianowania, co dopuszcza ustawa, pozwala na nieobjęcie tej więzi prawnej obowiązkiem zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, ale nie zwalnia z obowiązku zapłaty składki zdrowotnej.

Osoba zajmująca stanowisko w organach może pobierać wynagrodzenie, jest ono opodatkowane i objęte wspomnianą już składką zdrowotną.

 

Umowa zlecenia a spółka z o.o.

 

Bardzo częstą praktyką służącą wspólnikom do wypłaty zysku jest forma quasi zatrudnienia, czyli zawarcie ze spółką jednej z umów cywilnoprawnych: zlecenia, świadczenia usług lub o dzieło.

Umowy zlecenia/świadczenia usług uregulowane są w Kodeksie cywilnym. Nie ma żadnych ograniczeń dla stosowania ich przez wspólników. Muszą jednak zaistnieć dwie przesłanki.
A mianowicie: umowa taka pokrywa się z rzeczywistymi potrzebami gospodarczymi spółki,  a wynagrodzenie dla zleceniobiorcy jest adekwatne do warunków rynkowych.

Uwaga! Jeżeli wspólnik – zleceniobiorca w tym czasie nie jest nigdzie zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze, to umowa taka będzie podlegała oskładkowaniu (ubezpieczenie społeczne).

Umowa B2B, czyli umowa pomiędzy przedsiębiorcami może być zawarta, jeżeli wspólnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a umowa ta nie ma charakteru pozornej
i wynagrodzenie jest rynkowe.

Najrzadziej stosuje się umowy o dzieło. Są one korzystniejsze ze względów podatkowych, jednak należy pamiętać, że ten rodzaj kontraktu jest niezwykle restrykcyjny, właśnie z uwagi na ulgi podatkowe i składowe. Wspólnik, wykonawca może skorzystać z ulgi polegającej na naliczeniu podatku  12% od 50% kwoty wynagrodzenia. Jednak umowa o dzieło ma jeden bardzo ważny warunek, jej przedmiotem musi być dzieło, a nie zlecenie. Fiskus i ZUS bardzo skrupulatnie sprawdzają takie umowy w trakcie kontroli.

 

Wynajmem ruchomości lub nieruchomości

 

Wspólnik może również czerpać zyski wynajmując spółce różnego rodzaju rzeczy, jak samochody, nieruchomości. Oczywiście wynajem, tak, jak przy poprzednich umowach musi być rzeczywisty i za cenę rynkową. Jest to jednak bardzo dogodna forma wypłaty zysku. Wynajem nieruchomości jest opodatkowany w formie ryczałtu – 8,5% do 100 000 zł,  a powyżej tej kwoty – 12,5%.

 

Świadczenia niepieniężne

 

Świadczenia niepieniężne to ostatni ze sposobów, jednakże bardzo bezpieczny. Nie jest on objęty żadnymi składkami ani społecznymi, ani zdrowotnymi. Należy jedynie zapłacić podatek. Warunkiem jest, że fakt świadczeń niepieniężnych udzielanych przez wspólnika musi być odnotowany w umowie spółki. Nie jest tu dopuszczalna żadna korekta post factum. Po wtóre, trzeba pamiętać o formie notarialnej umowy i po trzecie świadczenia niepieniężne muszą być tożsame z rzeczywistymi potrzebami spółki i cenami rynkowymi.

Podsumowując – spółka z o.o. jest bardzo bezpieczną formą prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia potencjalnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Jej prowadzenie wiąże się jednak z wieloma ograniczeniami i formalnościami. Podstawowym jest brak możności swobody w wypłacaniu zysku przez wspólników. W tym artykule przedstawiliśmy kilka możliwości ułatwiających tę operację. Pamiętaj jednak, że każda z tych czynności, co do zasady, podlega opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenia społeczne. Żadna z nich nie jest sposobem na uniknięcie opodatkowania. Umowy zawierane pomiędzy wspólnikami spółki a spółką powinny być rzeczywiste. Wypłacenie zysku ze spółki z o.o. jest możliwe nie tylko za pomocą dywidendy, ale trzeba zadbać o przestrzeganie prawa.

Powiązane artykuły

Popularne Artykuły

Popularne Video

Ulga w odprowadzaniu składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą​

5 podstawowych błędów przy wdrażaniu procedur AML

Jak rozliczyć wynajem nieruchomości w 2023 roku

Ulga w odprowadzaniu składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

5 podstawowych błędów przy wdrażaniu procedur AML

Jak rozliczyć wynajem nieruchomości w 2023 roku?